Kwartalnik Opolski to pismo związane z OTPN już od 50 lat. Zajmuje bardzo ważne miejsce w regionie. Zawiera materiały, opracowania i efekty badawcze dotyczące Śląskiej tradycji i współczesności, języka i kultury Śląskiej a także jest otwarty na pisma interdyscyplinarne (nauki humanistyczne, przyrodniczo-techniczne, życie literacko-teatralne regionu).

Informacje dla Autorów

Procedura recenowania

Lista niezależnych recenzentów

ZamówieniaInformacje o wydanych Kwartalnikach Opolskich zamieszczone będą w terminie późniejszym

Powrót do strony głównej OTPN